Aphasiadisiac


Project Info

Dit stuk gaat over de politiek van de liefde – het opbouwen en afbreken van relaties via pogingen om te begrijpen en te communiceren, terwijl het expliciete en individuele karakter van het spreken en het impliciete en universele karakter van de beweging in vraag worden gesteld. Het is een verhaal van illusies, verleidingen, agressies, vergelding en verzoening, die misschien wel in alle relaties aanwezig zijn.

balletgezelschap Les Ballets C de la B / regie Ted Stoffer

Project Details

  • theater
Les Ballets C de la B