Veldwerk


Project Info

Veldwerk - gesprokkelde momentopnames uit het leven van kwetsbare mensen die onbeduidend bewegen in de maatschappij. Ze worden niet gehoord of slagen er niet in hun gevoelens en gedachten te formuleren.
 Een intieme voorstelling over schuld, liefde en opoffering. 

theatergezelschap De Tijd / regie Lucas Vandervost

Project Details

  • theater